Podróże-Travels

9. Zwierzęta Roztoczańskiego Parku Narodowego
10. Spacer po Roztoczańskim Parku Narodowym 
11. Warszawa w deszczowy dzień-co zobaczyć, gdzie zjeść? 
12. X Jubileuszowa Konferencja Studentów Leśnictwa-Bieszczady, Muczne
13. Bieszczadzka flora, Zagroda Pokazowa Żubrów-Muczne
14. Historia bieszczadzkiego wypału węgla drzewnego-Muczne
15. Z Mucznego na Bukowe Berdo 
16. Hala Krupowa, Beskid Żywiecki 
17. Beskid Żywiecki i jego przyroda
18. Zachód Słońca na Ćwilinie-Beskid Wyspowy
19. Luboń Wielki, Beskid Wyspowy
20. Czarna Góra, Sudety
21. Suchoń, Sudety Wschodnie
22. Jesienne wędrówki po Sudetach
23. Zwierzęta Bieszczadów
24. Najwyższy szczyt Gorców zimą - Turbacz
25. Sudecki Dzielec w Lądku-Zdroju

Inne kraje
1. Autostop, studenckie wakacje, Bałkany
2. Słowacja, Zamek Lubowelski
3. Jakucja (Sacha)- Daleka Syberia cz. I
4. Jakucki Nowy Rok (Ysyach)- Daleka Syberia cz. II
5. Spremberg- Brandenburgia
6. Co rośnie na wulkanie?- Daleka Syberia cz. III
7. Syberyjskie rododendrony- Daleka Syberia cz. IV
8. Fotorelacja z wyprawy z Khoyto- Gol do Doliny Wulkanów- Daleka Syberia cz. V
9. Praga w jeden dzień- co warto zobaczyć w stolicy Czech?
10. Rzeka Lena- Daleka Syberia cz. VI
 

11. Zwierzęta Syberii- Daleka Syberia cz. VII
12. Novaya Chara, pustynia i jej przyroda- Daleka Syberia cz. VIII
13. Kolej Bajkalsko-Amurska- Daleka Syberia cz. IX 
14. Bajkał-Święte Morze, Niżnieangarsk, muzeum-Daleka Syberia cz. X
15. W pobliżu Mongolii: jedzenie, świątynia buddyjska-Daleka Syberia cz. XI
16. Co jedzą na Syberii?-Daleka Syberia cz. XII

 

***

 
English version 

 Poland
1. Walking in mountains, a hut in forest
2. Baltic Sea, Kołobrzeg, Pogorzelica
3. Plants of Olkusz and Niepolomicka Wilderness 
4. Babia Góra Mountain 
5. Pieskowa Skała castle, Maczuga Herkulesa, Ojców National Park
6. Krynica Zdrój- Museum of Enironment and Hunting ,,Łuczakówka"
 7. Winter forest, wallow place, monoculture
8. Mogielica hugged by snow-the highest top of Beskid Wyspowy
9. Animals of Roztocze National Park
 10. Walking through Roztocze National Park
11. Warsaw in rainy day-what to see, what to eat? 
12. X Jubilee Conference for Students of Forestry all over Poland, Bieszczady Mountains, Muczne
13. Flora of Bieszczady Mountains, Wisents' Enclosure-Muczne
14. The history of charcoal burning in Bieszczady Mountains, Muczne
15. From Muczne to the Bukowe Berdo Mountain
16. Hala Krupowa, Beskid Żywiecki 
17. Beskid Żywiecki and its nature
18. Sunset on the Ćwilin mountain-Beskid Wyspowy
19. Luboń Wielki mountain-Beskid Wyspowy
20. Czarna Góra mountain, Sudetes
21. Suchoń mountain-Eastern Sudetes
22. Autumnal travelling through the Sudetes
23. Animals of Bieszczady Mountains
24. The highest top of the Gorce Mountains in winter - Turbacz
25. The Sudetian Dzielec Mountain in Lądek-Zdrój
Other countries
 1. Hitchhiking, student holidays, the Balkans
2. Ľubovňa castle in Slovakia
3. Yakutia, Sakha Republic- Far away Siberia part I
4. Sakha New Year (Yhyakh)- Far away Siberia part II
5.  Spremberg, Brandenburg
6. What grow on volcano?- Far away Siberia part III
7. Siberian rhododendrons- Far away Siberia part IV
8. Photos from journey from Khoyto- Gol to Valley of Volcanoes- Far away Siberia part V
9. Prague in one day- what is worth seeing in the capital city in Czech Republic? 
10. Lena River- Far away Siberia part VI 
11. Siberian animals- Far away Siberia part VII
12. Novaya Chara, desert and its flora- Far away Siberia part VIII
13. Baikal-Amur Railway- Far away Siberia part IX
14. Baikal-Sacred Sea of Siberia,Nizhneangarsk, museum-Far away Siberia part X
 15. The area nearby Mongolia: food, Buddhist temple- Far away Siberia part XI
16. What do they eat in Siberia?-Far away Siberia part XII 
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz